Tidligere abonnementsbetingelser

  1. Abonnementsperiode

Abonnementet træder i kraft, når LangCorr ApS har registreret abonnentens bestilling, såfremt ikke andet er aftalt jf. ordrebekræftelsen.

Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Kunder, der ønsker at opsige abonnementet, skal senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden opsige abonnementet skriftligt pr mail til vasb@ynatpbee.pbz. Opsiges abonnementet ikke rettidigt, fortsætter abonnementet på samme betingelser.

  1. Abonnementspris og betalingsvilkår

LangCorr ApS fakturerer abonnenten årligt i den aftalte abonnementsperiode med mindre andet er opført i ordrebekræftelsen.

Ved stigning i elevtal forbeholder LangCorr ApS sig retten til at justere abonnementsprisen procentvis tilsvarende.

LangCorr ApS regulerer abonnementspriserne i forhold til den gældende inflationsrate, dog min. 2 %.

  1. Abonnentens brugsret

Abonnenten må ikke overdrage koder til andre end abonnentens egne brugere.

  1. Personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger behandles fortroligt og vil udelukkende blive anvendt af LangCorr ApS til at administrere dit abonnement og oplyse dig om muligheder for relaterede løsninger fra LangCorr ApS.

Ønskes oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi har som vi har registreret om dig, kan du se eller ændre disse ved at logge ind på langcorr.dk.

  1. Samarbejdspartnere

LangCorr ApS sælger enkelte produkter i samarbejde med eksterne partnere. Brugen af disse produkter vil være underlagt den konkrete samarbejdspartners abonnementsbetingelser. Vores samarbejdspartneres abonnementsbetingelser kan du finde på nedenstående links:

www.wordjuggle.com

  1. Tilgængelighed

Det er LangCorr ApS’ ambition, at vores programmer er tilgængelige 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold:

Mindre serviceopgaver udføres i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 08.00. I den forbindelse vil abonnenten kunne opleve mindre driftsforstyrrelser.

  1. Misligholdelse af abonnement

Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene i Ordrebekræftelsen kan LangCorr ApS midlertidigt lukke for adgang til abonnementet.

  1. Ansvarsbegrænsning

LangCorr ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

  1. Leverandør

Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

LangCorr ApS

Erritsøgårdsvej 11

DK-7000 Fredericia

CVR: 35049053

Tlf.: +45 50 50 31 12

Mail: vasb@ynatpbee.pbz

Web: www.langcorr.dk

Abonnementsbetingelserne er senest ændret 1/12 – 2013