Produkter

Ved at bruge LangCorrs programmer kan lærere udnytte tiden mest muligt meningsfyldt, hvilket vi mener giver et bedre arbejdsliv.

LangCorr gør en mærkbar forskel. Ved at anvende retteprogrammet, Opgaveretteren, kan lærere reducere den tid, de bruger på at rette opgaver med ca. 50 %. Denne tidsbesparelse er endnu mere markant, når det handler om at screene elever. Her fjernes al rettearbejde.

En meget forsigtig udregning viser, at det frigør omkring 84 arbejdstimer eller ca. 11 hele arbejdsdage hvert eneste år.

LangCorr tilbyder lige nu 4 forskellige programmer:

Hvis du ønsker mere end et produkt eller skal bestille til flere end dig selv, kan du kontakte os og få en fornuftig aftale i stand.