LangCorrs didaktiske profil

Grundlaget for vores programmer er funderet i mange års lærergerning og anerkendt forskning på området for evaluering.

Vi er overbevist om, at lærere har brug for at vide noget om deres elevers faglige niveau for at kunne undervise dem mest hensigtsmæssigt. Den viden kan baseres på både summativ og formativ evaluering. Vores effektive screeninger dækker den indledende summative evaluering og giver lærere det nødvendige overblik over elevernes lingvistiske niveau.

Vores innovative program, Opgaveretteren, fokuserer på formativ evaluerings muligheder for effektivt at forbedre og understøtte elevernes skriftlige arbejde. Programmet er udviklet ud fra vores erfaringsmæssige baggrund inden for opgaveretning og teorier omkring evaluering, som er formuleret af forskere såsom John Hattie, Valerie Shute and Lotte Rienecker.

Formativ evaluering af elever er ofte et resultat af enten skriftlige eller mundtlige produkter. Opgaveretteren fokuserer på at kommentere på den skriftlige dimension og gør det muligt for elever at forbedre deres faglige kunnen.

Vi opfatter formativ evaluering som en gradvis modning af en en elevs evne til at kunne reflektere over sine egne arbejdsprocesser.

Formativ evaluering benytter sig ofte af følgende 4 forskellige kategorier inden for feedback:

Problem identificerende
Instruktiv
Spørgende
Kvalificerende

De har dog alle en ting til fælles: Hvis formativ evaluering skal gøre nytte, så skal den være fokuseret, grundig og begrænset. Men det tager tid! Derfor er tid den eneste begrænsende faktor.

Det er ekstremt tidskrævende at give uddybende feedback inden for de instruktive og kvalificerende kategorier. Det tager simpelthen lang tid at skrive et stort antal passende og grundige kommentarer, der rent faktisk kan modne en elevs fremtidige faglige ageren.

Opgaveretteren faciliterer alle fire kategorier, og hvad der er endnu mere vigtigt, det eliminerer tidsfaktoren. Ved at trykke på en knap kan lærere nu aktivere prædefinerede kommentarer inden for alle fire kategorier. Basalt set behøver lærere ikke mere at skrive noget som helst, når de giver feedback til deres elever. De kan nu give meget grundig og præcis feedback ved blot at trykke på en knap.

Hvis en lærer har brugt Opgaveretteren til at rette en opgave, bliver eleven automatisk guidet gennem en omfattende proces, som potentielt bringer flere læringsstile i spil. Eleven kan nu tilgå sine problemfelter fra forskellige vinkler. Det er en meget effektiv måde at skabe fremtidig opmærksomhed på et givent område.

 

——

Brug også Opgaveretteren sammen med dine elever!

Opgaveretteren er meget mere end blot et effektivt lærerværktøj til at spare tid og give bedre feedback til eleverne. Når din skole laver en skoleaftale med os, så får dine elever også adgang til Opgaveretteren. På den måde kan du udnytte den indbyggede interaktivitet, der ligger i Opgaveretteren, og gøre dine elever langt mere opmærksomme på deres sprog. Det er tid, der er godt givet ud!

Hovedintentionen bag Opgaveretteren er at understøtte elever med skrivevanskeligheder – og det på alle niveauer. Deres eget skriftsprog bliver direkte behandlet, og eleverne lærer at reflektere over problemfelter gennem relevant terminologi, og derved forbedres elevernes skriftlige kompetencer.

Prøv at inddele din klasse i grupper og giv dem forskellige overordnede kategorier, som grupperne så skal lave detaljerede kommentarer til. Bagefter kan du lade eleverne rette hinandens opgaver med klassens egne rettekommentarer. Pludseligt bliver grammatik sjovt og vedkommende.

Hvilke former for interaktivitet understøtter Opgaveretteren?

Dialogisk interaktivitet
Eleverne kan give og modtage feedback via programmet. Formålet med denne feedback er at understøtte elevernes refleksion omkring deres problemfelter. Endvidere kan en gruppe eller enkelte elever tilføje øvelser og film gennem programmet og derved påvirke egne og andre elevers efterfølgende læringshandlinger.

Kontrollerende interaktivitet
Eleverne navigerer rundt i programmets funktioner og skaber deres egen toolbar, som giver mulighed for at afspejle de 4 forskellige feedbackformer: Problem identificerende, Instruktiv, Spørgende, samt Kvalificerende.

Manipulerende interaktivitet
Programmet har kommentarprofiler udarbejdet af lærere. Disse profiler er skabt ud fra de gængse teorier om feedback strategier. Eleverne har så mulighed for at ændre disse kommentarer og direkte bearbejde materialet. Her kan bl.a. elevernes forståelse af faglig terminologi udbygges gennem de mange kommentarer.